Konkurs na grę „Prawa dziecka”

W niedzielę, 27 września br., Rzecznik Praw Dziecka ogłosił dwa konkursy dotyczące praw dziecka – na grę planszową i komputerową. Ideą konkursów jest stworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych o prawach dziecka, dostosowanych do wyzwań zmieniającej się rzeczywistości.

Inicjatywa ma pokazać, że wiedza może być przekazywana w sposób atrakcyjny, przy pomocy coraz bardziej popularnych wśród dzieci i młodzieży gier planszowych i komputerowych. Konkursy mają również uświadomić, zarówno dzieciom, jak i rodzicom, że świat gier nie musi epatować agresją i przemocą, ale może zawierać niezwykle cenne treści edukacyjne.

Dzięki grom, stworzonym na potrzeby konkursu, najmłodsi będą mogli lepiej poznać przysługujące im prawa oraz rozwijać w sobie wartości takie jak szacunek, tolerancja, poszanowanie godności.

Każdy może stanąć do rywalizacji, bez ograniczeń wiekowych.

Gry planszowe należy przesyłać do 31 grudnia br., na adres korespondencyjny:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs na grę planszową”.

Uczestnicy konkursu na grę komputerową zobowiązani są do zarejestrowania się na adres email: konkurs@brpd.gov.pl i przesłanie do 31 grudnia 2015 roku działającej gry, wraz z linkiem do filmu wideo pokazującego jej przebieg

Regulamin konkursu na opracowanie gry komputerowej pod hasłem „Prawa dziecka”

Regulamin konkursu na opracowanie prototypu gry planszowej „Prawa dziecka”

[Informacja prasowa]