Wersja Beta AirBuccaneers wydana wraz z planem wydawniczym SteamAirBuccaneers Beta released and heading to Steam

Fińskie studio LudoCraft wydało wersję Beta swojej gry – AirBuccaneers.

AirBuccaneers jest to gra multiplayer, w której zabawa polega na potyczkach statków powietrznych pomiędzy magicznymi piratami a niesławnymi wikingami. Walczą oni o dominację nad północą. Gra opiera się na bardzo ścisłej współpracy oraz na dużych umiejętnościach strategicznych. AirBuccaneers jest to gra na komputery osobiste – napędzana jest silnikiem Unity 4.

Finnish game studio LudoCraft has released beta version of AirBuccaneers.

AirBuccaneers is a multiplayer airship pirate game with shamanistic Buccaneers and infamous Vikings fighting over domination of the North. This cooperative 1st person game requires seamless teamwork and strategic battle skills. AirBuccaneers is a PC game powered by Unity 4.

„AirBuccaneers kładzie duży nacisk na pracę zespołową gdzie szybkość i walka jest bardzo ważna, jednak to taktyka jest kluczem do sukcesu. Gra składa się z intensywnych walk w przestworzach gdzie armady statków powietrznych walczą pomiędzy sobą do ostatniej kropli krwi. Otworzymy mityczna historię gry podczas fazy beta. W skrócie – Wikingowie winią Piratów, którzy to wedle starych zapisków pozwolili magii uciec ze świata. Nienawiść wciąż narastała, prowadząc dwa wrogie plemiona do bardziej zaciekłych i epickich bitew.” – tak o to opisał swoją grę CEO firmy LudoCraft – Tony Mannien.

Gra obecnie dostała się do drugiego zestawu Steam GreenLight.

Nowości w wersji BETA:

  • Przerobiona mechanika gry
  • Usprawnienie AI przeciwników
  • Nowy tryb gry: Attack & Defend
  • Ulepszony rozwój postaci
  • Personalizacja bohaterów
  • Rozszerzenie fabuły i historii świata
  • Kompletnie nowy interfejs gracza i menu

Wersja 1.0 AirBuccaneers zostanie wydana przed końcem 2012 roku.

„AirBuccaneers has a heavy emphasis on teamwork where speed and battle are the focus but tactics are the key to success. Game consists of intense air battles where airship armadas fight against each other in berserk frenzy. We will open the mythical story of the game during beta phase. In brief the Vikings blame the Buccaneers who, according to old sagas, once let the magic escape from their hands. The hatred just keeps adding up, leading the two rival tribes to even fiercer and epic battles” – says Tony Manninen, CEO of game studio LudoCraft Ltd.

The game has just been greenlit on the second set to Steam, a hugely popular digital distribution platform for PC players. Steam Greenlight was launched in August 2012 by Valve. Its main purpose is to find new games by letting the Steam community vote for their favourites, and AirBuccaneers was selected to be among the first 31 published games.

New features in Beta:

– Redefined gameplay mechanics

– AI enemies (Octopuses flying airships!)

– New gameplay mode: Attack & Defend

– Character development with role-based class system and Perk/Flaw system

– Character customization with armour

– Expanded storyline and world history

– Completely new HUD and menu

The version 1.0 of the game will be released by the end of 2012.